Klub aktivních seniorů AKSE

Klub aktivních seniorů (AKSE) funguje při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně od roku 2012.

Senioři se scházejí na akce klubu nejčastěji vždy první čtvrtek v měsíci od 15 hodin v sále hudebního oddělení knihovny. Na programu jsou obvykle přednášky, besedy s místními i nadregionálními osobnostmi, v letním období i společné popovídání a opékání na zahradě knihovny, příležitostně pak výlety, literární a vlastivědné procházky či rukodělné tvořivé aktivity. Ve zvláštních termínech pak podle zájmu pořádáme jazykové kurzy a jiné vzdělávací aktivity, například trénink paměti, vybrat si můžete z celé nabídky. Senioři mohou v knihovně v Jičíně studovat také virtuální univerzitu třetího věku, kterou zastřešuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Komu je určen Klub aktivních seniorů?

Klub aktivních seniorů je otevřeným klubem bez závazků a registrace, docházet na jeho akce můžete podle svých možností a zájmu, neplatí se žádné členské příspěvky, pouze mírné vstupné na některé konkrétní akce, například besedy s pozvanými hosty (obvykle 20 Kč za akci). Programy jsou většinou svou povahou přístupné široké veřejnosti, a tak v účasti nebráníme ani zájemcům v neseniorském věku (pokud to kapacitní možnosti dovolují).

Sledujte aktuality Klubu aktivních seniorů

Veškeré aktuální informace o akcích a nabídkách vzdělávacích a dalších aktivit Klubu aktivních seniorů najdete najdete vždy přímo na adrese knihovna.jicin.cz/seniori (prokliknout se tam můžete také pomocí odkazu v liště ZKRATKY v záhlaví tohoto webu).

Kontakt

Klub aktivních seniorů AKSE, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, telefon: 493 532 833

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět