Lidé v knihovně

Mgr. Jana Benešová

ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
e-mail: benesova@knihovna.jicin.cz
mobilní telefon: 736 467 887

Jana Havlíková

zástupkyně ředitelky knihovny, ekonomický úsek
e-mail: havlikova@knihovna.jicin.cz

Iva Rodrová

vedoucí akvizice a katalogizace
e-mail: rodrova@knihovna.jicin.cz

Helena Vejvarová

Mgr. Michaela Sehnalová

Bc. Andrea Scháňková

Martin Žantovský

weby, sociální sítě, sklad motyk
e-mail: zantovsky@knihovna.jicin.cz

Mgr. Martin Hlava

pověřenec pro ochranu osobních údajů
město Jičín, Žižkovo náměstí 18
e-mail: poverenec@mujicin.cz
telefon: 493 545 110
mobilní telefon: 737 269 884

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět