Svět knihy pod širým nebem

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 se knihovnice a knihovníci jičínského regionu zúčastnili 27. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu SVĚT KNIHY PRAHA. Veletrh se odehraval na tradičním místě svého konání, na Výstavišti v Holešovicích. Kvůli rekonstrukci Průmyslového paláce se konal v jiných prostorách. Expozice nakladatelů byly umístěny v montovaných halách a v Křižíkově pavilonu, programové sály ve stanech. Číst dál →

Už vím „Jak na to“

Práce studentů kurzu Canva 2022

Dne 16. 5. a 2. 6. 2022 proběhly workshopy v Knihovně Václav Čtvrtka v Jičíně „Jak na to“ – Canva OPÁČKO pro knihovníky jičínského regionu. Opáčko jsme jej nazvaly proto, že tento kurz pořádáme již podruhé, ale po minulých zkušenost jsme vyhlásily dva termíny s menším počtem účastníků. Číst dál →

Městečko Kybernetov

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 proběhl Seminář s Michaelou Drahoňovskou autorkou stolní hry Městečko Kybernetov nejen pro knihovníky jičínského regionu.

Městečko Kybernetov se stalo vítězným návrhem výběrového řízení NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) na didaktickou deskovou hru pro děti od 5 let věku, zaměřenou na téma bezpečnosti při využívání digitálních technologií. Číst dál →

Snídaně v knihovně

BMČ – Městská knihovna OpočnoTaké v letošním roce se knihovny Jičínska připojují k akci Březen – měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Bude připraveno mnoho zajímavých akcí pro stálé čtenáře i pro náhodné návštěvníky. Proto se v pondělí 28. února na snídani v knihovně setkali vedoucí městských knihoven regionu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně se zástupci regionálních médií. Číst dál →

V Ostružně mají knihovnici roku

13. 10. 2021 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo slavnostní udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2021. Číst dál →

Výkon regionálních funkcí

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého krajeKnihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je na základě smlouvy ze dne 29. 1. 2002 uzavřené se SVK Hradec Králové pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí na okrese Jičín. Regionální funkce knihoven podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci zajišťuje pověřená knihovna základním knihovnám v regionu především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Regionální funkce knihoven jsou souborem podpůrných služeb, které jsou poskytovány menším městským a především obecním knihovnám v příslušném kraji.

Oddělení regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně zajišťuje tyto služby:

  • tvorba výměnných knihovních fondů pořízených z rozpočtu kraje, jejich cirkulace a distribuce
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • servis automatizovaného knihovního systému (AKS)
  • statistika knihovnických činností
  • pomoc při administraci webových stránek knihoven

Pro více informací můžete nahlédnout do příručky Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven.

Standard pro dobrou knihovnu – metodický pokyn Ministrestva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Standard pro dobrý knihovní fond – metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky.

Síť obsluhovaných knihoven

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je základní knihovna pověřená výkonem RF.

Obsluhuje 12 základních knihoven s profesionálním pracovníkem a 64 knihoven s dobrovolným knihovníkem, více adresář knihoven regionu. Jednotlivé knihovny můžete najít v Centrálním adresáři knihoven a informačních institucí v ČR.

Metodickou pomoc poskytujeme knihovně Regionálního muzea a galerie Jičín.

Do regionálního knihovního systému (REKS) je napojeno 37 místních knihoven regionu. Tyto knihovny jsou plně automatizovány a mají katalog vystavený na svých webových stránkách (v rámci budování celookresního souborného katalogu).

Místní knihovna Vidonice byla napojena na Verbis Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce, pod kterou jako pobočka patří.

Webové stránky má 60 knihoven.

Legislativní rámec

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven. Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Knihovna v Jičíně byla pověřena Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové výkonem RF pro knihovny okresu Jičín.