Užitečné odkazy

Portály, projekty, kampaně

Ptejte se knihovny : knihovna odpoví na vaše dotazy – www.ptejteseknihovny.cz
ČteSyRád : čtenářův sympatický rádce – www.ctesyrad.cz
BiblioHelp : biblioterapie na webu – www.bibliohelp.cz
KNIHOVNY.CZ : portál o českých knihovnách – www.knihovny.cz
Knihovny v České republicewww.knihovny.net
Rosteme s knihou : kampaň na podporu četby knih – rostemesknihou.cz
Celé Česko čte dětemwww.celeceskoctedetem.cz
Čtení pomáháwww.ctenipomaha.cz
Safer Internet : národní centrum bezpečnějšího internetu www.saferinternet.cz
Bezpečně-online.cz : bezpečný internet – www.bezpecne-online.cz
SKIP : svaz knihovníků a informačních pracovníků – www.skipcr.cz
SKIP Východní Čechyskip.knihovnahk.cz
Inflow : portál pro podporu informační gramotnosti – www.inflow.cz
Webarchiv : památník českého internetu – www.webarchiv.cz
Rozcestník pro seniory : kybernetická bezpečnost na internetu – Rozcestník pro seniory.pdf

Akce, festivaly, ankety

Jičín – město pohádky : pohádkový festival – www.pohadka.cz
Svět knihy : veletrhy a výstavy knih – www.svetknihy.cz
Šrámkova Sobotka : festival českého jazyka, řeči a literatury www.sramkovasobotka.cz
Jivínský Štefan : cena za pozoruhodný kulturní počin na území jičínského okresu – http://www.jivinskystefan.webnode.cz
Noc s Andersenemwww.nocsandersenem.cz
Den poezie : festival české a mezinárodní poezie na počest narození K. H. Máchy – www.denpoezie.cz
Měsíc autorského čtení : největší český literární festival – www.autorskecteni.cz
Ars Poetica : literárně výtvarné dílny – www.arspoetica.cz
Festival spisovatelů Prahawww.pwf.cz
Ortenova Kutná Hora : kulturní festival se soutěží mladých básníků www.okh.cz
Festival nad řekouwww.festivalnadrekou.cz
Festival fantaziewww.festivalfantazie.cz
World book and Copyright day

Literatura

Portál české literaturywww.czechlit.cz
I literatura : o literatuře v celém světě a doma – www.iliteratura.cz
Databáze knihwww.databazeknih.cz
——– Česká poeziewww.ceska-poezie.cz
——– Literatura kvalitněliteratura.kvalitne.cz
Spisovatelé.czwww.spisovatele.cz
CBDB – Česká bibliografická databáze : www.cbdb.cz
LiS : Literární spolek Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně – www.ikobra.cz
PNP : památník národního písemnictví www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Literární.cz : světová literatura živě – www.literarni.cz
——– Literární noviny : literárky v síti www.literarky.cz
Slovník české literatury po roce 1945www.slovnikceskeliteratury.cz

Elektronické knihy

Digibooks.czwww.digibooks.cz
Libri : elektronické knihy – virtualni.libri.cz
Palmknihy : knihy ve vaší dlani – www.palmknihy.cz
E-knihovna : Městské knihovny v Praze – www.mlp.cz/knihovna_on-line/eknihy/
eBUXwww.ebux.cz
Dobré knihy.czwww.dobre-knihy.cz
Nečteme.cz : eknihy, elektronické knihy –
www.necteme.cz/e-knihy.html
xBOOK.cz : knihy – xbook.cz/knihovna
—— Česká čítanka : texty – texty.citanka.cz
Project Gutenbergwww.gutenberg.org/browse/languages/cs
Google : – knihy books.google.com

Audioknihy

Audiostory : knížky do ucha – www.audiostory.cz
Tympanum : audioknihy – www.tympanum.cz
Radiotéka : vydavatelství Českého rozhlasu – www.radioteka.cz
Čtenářský deník : Český rozhlas – www.rozhlas.cz/ctenarskydenik
—— Panáček v říši mluveného slova : stránky přátel rozhlasových her a mluveného slova vůbec – mluveny.panacek.com

Knihovny

Národní knihovna České republikywww.nkp.cz
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Královésvkhk.cz
Moravská zemská knihovnawww.mzk.cz
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macanawww.ktn.cz
Národní digitální knihovnawww.ndk.cz
Kramerius : digitální knihovna NK ČR – kramerius.nkp.cz
Světová digitální knihovna : World digital library – www.wld.org/en

Knihovnické časopisy

přehled knihovnických časopisů

Informační brány, katalogy

Knihovny.cz – České knihovny na jednom místě – www.knihovny.cz
CASLIN – Souborný katalog ČR – www.caslin.cz
KIV – Oborová brána : knihovnictví a informační věda – ipk.nkp.cz/KIV
MUS (Musica) – Oborová brána : hudební věda – mus.knihovny.cz
ART– Oborová brána : Umění a architektura – artlib.eu
TECH – Oborová brána : Technika – tech.knihovny.cz

Ostatní

Kronika města Jičínawww.mujicin.cz
CoJeCo : vaše encyklopedie – www.cojeco.cz
Wikipedie : otevřená encyklopedie – www.wikipedie.cz
—— Internetová jazyková příručkaprirucka.ujc.cas.cz
—— Na úřad přes internetknihovna.jicin.cz/na-urad-pres-internet
Portál veřejné správy ČR : na úřad přes internet – portal.gov.cz
Ministerstvo kulturywww.mkcr.cz
Citace.com : generování citací – www.citace.com
—— ABZ : slovník cizích slov – slovnik-cizich-slov.abz.cz
Skins.cz : multimediální encyklopedie – www.skins.cz
VISK : Veřejné inforamční služby knihoven – visk.nkp.cz
NIPOS : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – www.nipos-mk.cz
—— Europe direct : EU na dosah – europe-direct.cz/cs/117-eu-na-dosah/
—— Euroskop.cz : věcně o Evropě – www.euroskop.cz

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět