Nabídka vzdělávání – semináře

Aktuální nabídka vzdělávání

Vyberte si z aktuální nabídky vzdělávání zaškrtnutím políčka u vybraných seminářů, kterých se chcete zúčastnit. Vyplňte své kontaktní údaje a přihlášku odešlete tlačítkem odeslat. S přihlédnutím k celkovému zájmu vás poté informujeme o termínech vypsaných předmětů. Podrobnější informace o nabízených seminářích najdete na této stránce níže.

Přihláška na semináře ZDE

Nabídka vzdělávání (průzkum zájmu)

Stanislava Benešová: Trénink paměti

Procvičování paměti je pro udržení psychického i fyzického zdraví.

PhDr. Eva Bílková: Badatelství, historie

Zaměření na regionální témata, ale i rodinné zajímavosti – naučit se využívat fondů paměťových institucí (knihovna, archiv, muzeum).

Bc. Lenka Dědečková: Média tvořivě

Zábavnou formou modulačních situací si uvědomíme, jak s námi média manipulují. Učíme se, jak se bránit reklamě. Hledáme, co je asi pravdivé v textu, jak jednotlivé zprávy nás nesprávně ovlivňují. Dokazujeme si, že kvalita je důležitější než kvantita. Co je to mediální smog? Jak se bránit znečišťování v našich hlavách.

Bc. Lenka Dědečková: Informační zdroje

Naučit se formulovat si své informační potřeby, orientovat se v množství informačních zdrojů, vyhledávat potřebné informace, tyto informace vyhodnotit a použít je při řešení konkrétních úkolů. Seminář navazuje na základy počítačů.
– on-line katalog
– Anopress
– Kramerius, Manuscriptorium

BcA. Ladislava Dlouhá: Nebojte se promluvit

Seminář je zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače.

Mgr. Radka Janků: Genealogie

Genealogie zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů.

Bc. Pavel Jonák, DiS.: Tvůrčí psaní

Prožitková a sebezkušenostní forma lekcí. Hravou formou vytvoříte texty, které i Vás samotné překvapí.

Regína Krchňáková: Zpěvohraní

Zpěv písní lidových i umělých. Jednoduché doprovody na nástroje Orffova instrumentáře(dřívka, činelky, bubínky…). Ke zpěvu neoddělitelně patří i pohyb ve velmi jednoduché formě či náznaku, podle možností. Není podmínkou mít hudební sluch, hudební, či jakékoli jiné nadání. Ba naopak.

Mgr. Hana Kubová: Počítáme s vámi

Zajímavé aktivity nejen pro seniory, které souvisí s metodou výuky matematiky pana profesora Milana Hejného. Jedná se o řešení zajímavých problémových úloh, luštění rébusů a skládání hlavolamů. Ukázky činností, které jsou vhodnou prevencí degenerativních onemocnění mozku.

RNDr. Zdeněk Mrkáček: Přírodověda – Český ráj

Český ráj jako nedělitelný celek s unikátním propojením přírodních a památkových výtvorů, jako součást přírodního a kulturního bohatství naší vlasti a věčná inspirace pro nás všechny.

MUDr. Irena Taubnerová: Známe své tělo?

To, jak své tělo vnímáme a jaký k němu máme vztah, podstatně ovlivňuje také naše sebevědomí a sebepojetí, a tím i celkovou kvalitu našeho života.

Literárně-vlastivědné výlety

Procházky po městě spojené s příběhem – lektoři dle témat
Po stopách Václava Čtvrtka – PhDr. Eva Bílková
Po stopách Fráni Šrámka – Lenka Dědečková
Po stopách K. J. Erbena – Věra Trybenekrová
Po stopách K. V. Raise – Věra Trybenekrová

Výzva

Vážení a milí, nabídka předmětů není konečná. Budeme rádi, přijdete-li s dalšími tématy a náměty i vy. Věříme, že se mezi vámi najdou tací, kteří se rádi podělí o své znalosti a zkušenosti z různých oborů. Zapojte se do vyučování svých kolegů. Učit své starší kolegy vás také určitě obohatí. Budoucím studentům nabízíme nový smysl života, váš život naplníme o další duchovní rozměr. Knihovna vám nabízí prostorové zázemí, bohatý fond literatury a další služby s ní spojené, vše pro vaše další vzdělávání.

Uvedené informace jsou aktuální k datu 19. 6. 2019

← zpět