Jak se stát registrovaným čtenářem v knihovně

K využívání některých služeb, které knihovna poskytuje, zejména k půjčování knih a dalších dokumentů domů, potřebujete čtenářský průkaz. Získáte ho po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku ve svém oddělení knihovny nebo na pobočce, podle toho, kam si budete chodit půjčovat. Výjimkou je hudební oddělení, kde registraci neprovádíme. Pokud tedy budete chtít využívat služeb hudebního oddělení, zajděte se nejprve zaregistrovat do oddělení pro dospělé nebo dětského oddělení. Pokud se přihlašujete do zvukové knihovny pro nevidomé a těžce zrakově postižené čtenáře, zaregistrujeme vás zdarma přímo ve zvukové knihovně.

Tip: Pro snazší orientaci v našich službách si můžete stáhnout a vytisknout Příručku pro nezasvěcené čtenáře.

Podepsáním a vyplněním přihlášky se zavazujete, že budete plnit ustanovení knihovního řádu. U dětí mladších 15 let musí přihlášku před vystavením průkazu podepsat jeden z rodičů nebo zákonný zástupce.

Přihlášky k vyplnění a vytištění

Vyplněnou přihlášku posílejte na e-mailovou adresu: tauchmanova@knihovna.jicin.cz

Registrační poplatek platí vždy na následujících 12 měsíců. Pokud chcete navštěvovat jen klub pro mladé Free Time a nebudete si půjčovat nic domů, neplatíte nic, stačí jen vyplnit přihlášku. Všechny poplatky vidíte v následujícím přehledu.

Registrační poplatek na 12 měsíců

Dospělí 160 Kč
Dospělí rodinní příslušníci již přihlášeného dospělého čtenáře (je nutno prokázat společné bydliště) nebo rodiče dětí zaregistrovaných do knihovny v rámci projektu „S knížkou do života“ 40 Kč
Děti do 15 let 60 Kč
Děti přihlášené v rámci projektu „S knížkou do života“ (do zahájení povinné školní docházky) 0 Kč
Děti přihlášené v rámci projektu „Pasování prvňáčků na čtenáře“ – platí v daný kalendářní rok 0 Kč
Registrace těžce zrakově postižených čtenářů ve zvukové knihovně zdarma
Přístup do klubu pro mladé Free Time zdarma

Sankční poplatky

Pokuty vybíráme neradi. Nejlépe se jim vyhnete, když budete s výpůjčkami nakládat šetrně a hlídat si termín vrácení. (Náš tip: Víte, že si můžete výpůjčku sami až dvakrát prodloužit přes čtenářské konto, pokud si dílo mezitím nerezervoval jiný čtenář?) Jestliže už dojde k něčemu, co se stát nemělo, budeme postupovat podle následujících pravidel.

Ztráta čtenářského průkazu

 • Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu se účtuje u dospělých čtenářů 40 Kč, u dětí 20 Kč.

Poplatky z prodlení a upomínky

 • poplatek z prodlení po uplynutí výpůjční doby (bez písemného upozornění): 30 Kč
 • 1. upomínka – po uplynutí 14 dnů po zaúčtování poplatku z prodlení: 50 Kč
 • 2. upomínka – po uplynutí 14 dnů po odeslání 1. upomínky: 100 Kč
 • doporučený dopis po uplynutí 14 dnů po odeslání 2. upomínky: 220 Kč

Náhrady všeobecných škod

 • Návštěvník, registrovaný uživatel i uživatel odpovídá za škodu, kterou knihovně způsobil. Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Při poškození nebo ztrátě díla půjčeného mimo budovu se požadují tyto formy náhrady:
  1. uvedení do původního stavu
  2. dodání kopie ztraceného nebo poškozeného či zničeného díla
  3. dodání jiného vydání díla
  4. finanční náhrada

  Kromě vlastní náhrady (a–d) se ve všech případech vybírá manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody v knihovně (administrativní agenda, bibliografické zpracování atd.) v částce 50 Kč u knih a CD a 10 Kč u časopisů, a to za jeden každý dokument.

 • Za poškození obalu knihy, periodika, CD, čárového kódu atd. zaplatí čtenář 10 Kč.
 • Za škody způsobené na ostatním majetku odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět