Sál knihovny

Sál knihovny, někdy označovaný jako sálek knihovny (jde vždy o tentýž prostor), je největší souvislý prostor v budově knihovny, který využíváme k přednáškové činnosti, besedám a dalším kulturním, vzdělávacím a společenským programům. Koná se zde většina akcí pro veřejnost, proto pokud v pozvánce na nějakou akci v knihovně chybí bližší specifikace místa, je velmi pravděpodobné, že se odehrává právě v sále knihovny.

Sál knihovny je multifunkční prostor, kde zároveň najdete hudební oddělení a zvukovou knihovnu pro nevidomé a těžce zrakově postižené, a také zde přes den funguje klub pro mladé Free Time. Sál knihovny je situovaný v přízemí budovy knihovny, po vstupu hlavním vchodem doleva. Kapacita sálu činí několik desítek diváků, v krajním případě se jejich počet může přiblížit až stovce. Židle lze podle potřeby uspořádat jak v řadách, tak například do půlkruhu nebo kolem stolů, podle charakteru akce. Přímo v sále jsou k dispozici i věšáky k odložení svršků. Prohlédnout interiér sálu knihovny virtuálně.

V sále knihovny jsou k dispozici

  • malé vyvýšené mobilní pódium
  • wifi nebo kabelové připojení k internetu
  • notebook (OS Windows)
  • promítací plátno s dataprojektorem
  • ozvučení (bezdrátový mikrofon do ruky, náhlavní souprava nebo klopový mikrofon, možnost připojení notebooku, přehrávače apod.)
  • pianino

Při akcích pořádaných v sále knihovny obvykle pořizujeme ilustrační fotografie, které pak knihovna využívá k propagaci na webu, sociálních sítích apod., v některých případech i videozáznam. Ten jsme schopni po předchozí domluvě zajistit a zpracovat k dalšímu využití i na přání přednášejícího. K dispozici je v takovém případě klopový mikrofon pro kvalitní záznam zvuku. Tady si můžete prohlédnout, jak takový videozáznam může vypadat.

Pronájem sálu k akcím, u kterých není knihovna spolupořadatelem, bohužel není možný.

Sál knihovny

Sál knihovny

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět