Úsek pro výkon regionálních funkcí

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je na základě smlouvy ze dne 29. 1. 2002 uzavřené se SVK Hradec Králové pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí na okrese Jičín. Regionální funkce knihoven podle § 2 písm. h) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci zajišťuje pověřená knihovna základním knihovnám v regionu především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Portál pro knihovníky v regionu Jičínska

Úsek pro výkon regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně provozuje v rámci tohoto webu portál určený na pomoc knihovníkům základních knihoven po celém regionu. (Dostanete se na něj také přes přímou adresu knihovna.jicin.cz/region nebo se tam můžete prokliknout pomocí odkazu v liště ZKRATKY v záhlaví kdekoli na webu knihovny.) Knihovníci zde mají k dispozici knihovnické manuály, vzorové formuláře, metodické pokyny, statistiky a mnohé další informace, které napomáhají rozvoji knihoven tak, aby byla zaručena dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve stejné kvalitě všem občanům až do nejmenších obcí.

Kontakt

Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, telefon: 493 532 833 nebo 739 447 530

Uvedené informace jsou aktuální k datu 5. 8. 2020

← zpět