AKSE – Klub aktivních seniorů v Jičíně

Klub aktivních seniorů (AKSE) funguje od roku 2012 při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.

Senioři se scházejí na akce klubu nejčastěji vždy první čtvrtek v měsíci od 15 hodin v sále hudebního oddělení knihovny. Na programu jsou obvykle přednášky, besedy s místními i nadregionálními osobnostmi, v letním období i společné popovídání a opékání na zahradě knihovny, příležitostně pak výlety, literární a vlastivědné procházky či rukodělné tvořivé aktivity. Ve zvláštních termínech pak podle zájmu pořádáme jazykové kurzy a jiné vzdělávací aktivity, například trénink paměti, vybrat si můžete z celé nabídky. Senioři mohou v knihovně v Jičíně studovat také virtuální univerzitu třetího věku, kterou zastřešuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

Přivítáme také, přijdete-li s dalšími tématy a náměty vy. Věříme, že se i přímo mezi vámi najdou tací, kteří se rádi podělí o své znalosti a zkušenosti z různých oborů. Přednášet tak můžete sami svým kolegům.

Klub aktivních seniorů je otevřeným klubem bez závazků a registrace, docházet na jeho akce můžete podle svých možností a zájmu, neplatí se žádné členské příspěvky, pouze mírné vstupné na některé konkrétní akce, například besedy s pozvanými hosty (obvykle 20 Kč za akci). Programy jsou většinou svou povahou přístupné široké veřejnosti, a tak v účasti nebráníme ani zájemcům v neseniorském věku (pokud to kapacitní možnosti dovolují).

Uvedené informace jsou aktuální k datu 4. 7. 2020

← zpět