23. knihovnická dílna 10.–12. září 2019 v rámci festivalu Jičín – město pohádky

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a SKIP 08 Východní Čechy

POHÁDKY A POVĚSTI HRADŮ A ZÁMKŮ ČESKÉHO RÁJE

ÚTERÝ 10. ZÁŘÍ 2019

9:00 – 10:30 Prezence účastníků v budově knihovny

10:30 – 10:35 Zahájení 23. knihovnické dílny

10:35 – 11:30 Kluby CoderDojo v knihovnách – Mgr. Vladana Pillerová Národní knihovna ČR a Ing. Dana Calábková Vědecká knihovna Olomouc

11:30 – 12:30 Čas na oběd a ubytování

12:30 – 15:30 Akční a zážitkové hry v knihovnách – Miloslav Linc, Městská knihovna v Praze

16:00 – 17:30 Muzikoterapie – BcA. Ladislava Dlouhá

17:30 – 18:30 Čas na večeři

18:30 – 19:30 Cukrárna U Šilhavého Jima – Zdramatizovaný příběh z divokého západu o síle literatury a přátelství z doby, kdy slovo muže a ženy ještě něco znamenalo. Na motivy stejnojmenné knihy připravili spisovatel Marek Toman a knihovnice Edita Vaníčková Makosová.

19:45 Posezení s výtvarnou dílnou a tržištěm nápadů

STŘEDA 11. ZÁŘÍ 2019

8:30 – 12:30 Biblioterapie – práce se strachem v textu – Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové

12:30 – 14:00 Čas na oběd

14:00 Literární výlet na Sobotecko – Autobusem ke hradu Kost, kde navštívíme skalní světničky, které inspirovaly Karla Václava Raise k povídce Ve skále. Poté projdeme údolím Plakánku a připomeneme si soboteckého rodáka Fráňu Šrámka. Dojdeme do obce Vesec, kde Marie Šimůnková pohovoří o filmech, které byly v této vesničce natočeny. Autobusem přejedeme do Sobotky a poté na lovecký zámek Humprecht, kde vyslechneme od hudební agentury Arte per tutti pořad Šlechtic na cestách mezi východem a západem, literární soirée s dobovou hudbou.

ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ 2019

9:00 – 12:00 Jak na stres a úzkost – Psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog MUDr. Radkin Honzák, CSc.

12:30 Setkání u kávy v knihovně – závěr knihovnické dílny – Třídenní dílnu zakončíme „u kávy“. Zhodnotíme program a také pojmenujeme současné problémy, se kterými se knihovníci v dětských odděleních setkávají a o kterých budeme hovořit po celé tři dny, vyměníme si zkušenosti s novým projektem S knížkou do života. Budeme uvažovat o potřebách dětských knihovníků a o náplni další knihovnické dílny

Ve volném čase je možné navštívit inspirativní pořady v rámci festivalu JMP

Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Kontakty:
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín
Věra Trybenekrová: trybenekrova@knihovna.jicin.cz nebo tel. 493 532 833
Aktuální informace najdete na knihovna.jicin.cz/dilna-2019

Na knihovnickou dílnu se už není možné přihlásit, kapacita byla zcela naplněna, další přihlášky bohužel nemůžeme přijmout.

Účastnický poplatek 450 Kč bude vybírán na místě.


Ubytování máme na níže uvedených hotelích objednané do 30. června. Do té doby je třeba si na uvedeném e-mailu individuálně rezervovat místo i délku ubytování. Cena lůžka je orientační při plné obsazenosti pokoje. Rezervaci provádějte na heslo KNIHOVNICE.

Hotel Paříž www.hotel-pariz-jicin.cz
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje bez snídaně (470 až 650 Kč za noc) – 26 míst – info@hotel-pariz-jicin.cz

Penzion Jičín www.hoteljicin.cz
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje se snídaní (500 až 600 Kč za noc) – 19 míst – ceskyraj@hoteljicin.cz

Hotel Rieger www.hoteljicin.cz
Dvoulůžkové pokoje se snídaní (650 až 950 Kč za noc) – 10 míst – ceskyraj@hoteljicin.cz

Mgr. Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Podrobný program ke stažení a vytištění

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět