O čarovné vodě. Vyhlašujeme literární soutěž 30. ročníku festivalu Jičín – město pohádky

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a Nadační fond Jičín – město pohádky vyhlašují v rámci 30. ročníku festivalu Jičín – město pohádky literární soutěž na téma: O čarovné vodě.

  • Soutěž je určena pro děti a studenty do 21 let.
  • Zasílejte jakékoliv literární útvary (pohádky, úvahy, rozhovory, popis atd.)
  • Do soutěže zasílejte své příspěvky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání dvou kopií v papírové podobě a jedné v elektronické formě). Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám Andrey Scháňkové, e-mail: schankova@knihovna.jicin.cz
  • Rozsah: maximálně dvě stránky A4.
  • Každá práce musí být opatřena jménem, adresou, rokem narození autora, třídou a e-mailovou adresou (soukromou nebo školy). Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy (nenahrazuje však nacionále autora).
  • Soutěžní práce zasílejte do neděle 31. 5. 2020.
  • Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách knihovna.jicin.cz a www.pohadka.cz. Nejlepší práce budou oceněny dekretem a Cenou pohádkového Jičína.
  • Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování svého příspěvku. Zaslané práce se nevracejí.

plakátek

← zpět