Vyberte si besedu v knihovně: mateřské školy

Vážená paní učitelko, pane učiteli,
pro letošní školní rok 2019/2020 Vám nabízíme BESEDY, které jsou určeny dětem předškolního věku a jejich cílem je seznámit děti s knihovnou a knihami prostřednictvím her a zábavných činností. Témata jsou sezónní, společenská i historická, zaměřená na příběhy z knih, ukázky k vybraným okruhům a prohlížení knížek. Zařazeny jsou také krátké pohybové činnosti nebo dramatizace (rozvoj hrubé motoriky). Vyústěním je pak u některých programů výtvarná dílnička, ze které si děti odnášejí svůj výrobek na památku domů (rozvoj jemné motoriky). Pomáháme rozvíjet fantazii, literární vědomí a posilovat kladný vztah ke knihám. Naším cílem je prohloubení znalostí tématu, zlepšování vyjadřovacích schopností a slovní zásoby dětí, seznámení s prostředím knihovny a její nabídkou, nácvik orientace v knihovně. Náročnost besed je vždy upravena dle schopnosti a potřeb dětí. Také časovou dotaci lze přizpůsobit. Besedy vhodně doplňují rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Nezbytnou podmínkou je předchozí rezervace. Tu lze provést osobně, telefonicky nebo e–mailem. Doporučujeme objednat se 4–6 týdnů předem, možno vypracovat i plán na pololetí.

Akce se konají zdarma.

Kde bydlí knihy

Jedná se o knihovnicko–informační lekci pro nejmenší, kde se seznámí s knihovnou a jejími službami, dozvědí se, jak kniha vzniká, kam putuje a jak se k ní chovat. Prohlédnou si oddělení pro děti a knihy pro nejmenší. Vyrobí si vlastní knihu.
Lekce může posloužit k budování základních čtenářských dovedností: seznámení se strukturou příběhu, předvídání a vyvozování z obrázků, hodnocení, vztahování k vlastní zkušenosti a prožitkům, shrnování, komparace, porozumění vyprávěnému textu, rozvoj vyjadřovacích schopností a slovní zásoby, kultivace projevu, rozvoj zrakové a sluchové paměti. Součástí lekce je výtvarná dílna s výrobou vlastní knihy, kterou si odnesete do školky.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní, činností a občanské.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Nový domek pro myšku

Termín realizace: školní rok 2019/2020
Cíl: Práce s pohádkou je určena k budování základních čtenářských dovedností: předvídání z názvu knihy, řízené čtení s otázkami a vyvozování z obrázků, vztahování k vlastní zkušenosti a prožitkům, shrnování, komparace. Součástí lekce může být badatelský úkol.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní, kompetence k řešení problémů.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Kde zůstal medvídek Bobík?

Termín realizace: školní rok 2019/2020 – zima
Cíl: Práce s pohádkou poslouží k osvojení základních čtenářských dovedností: vyvozování z obrázků, předvídání na základě obrázků, propojení čteného s vlastní zkušeností a prožitkem. Závěrečné shrnutí pomocí pohybové hry, případně pracovního listu.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Jako ty!

Termín realizace: školní rok 2019/2020
Cíl: Práce s příběhem je určena k posilování a prohlubování těchto čtenářských dovedností: vyvozování z obrázků, předvídání na základě obrázku, vztahování k vlastní zkušenosti a prožitkům. Závěrečné shrnutí pomocí pohybové hry.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Dítě je dítě

Termín realizace: školní rok 2019/2020 – jaro
Cíl: Aktivita zpracovává téma pomoci bližnímu, jinakost, nezištnost, adopce, sourozenectví. Děti při lekci použijí některé čtenářské strategie (předvídání, vyjasňování, hodnocení, naslouchání, hodnocení, shrnování). Seznámení s pojmy hlavní, vedlejší postava, případně s pojmy začátek, zápletka, konec. Dále se pracuje s prostředím zvířat, jejich potrava, život v přírodě. Dle časových možností s výtvarnou dílnou s výrobou zvířátka.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Proč má zebra pruhy?

Termín realizace: školní rok 2019/2020
Cíl: Práce s knihou seznámí děti s nonsensovou literaturou a je určena k posilování a prohlubování těchto čtenářských dovedností: porozumět textu, rozvoj vyjadřovacích schopností a slovní zásoby, kultivace projevu, umění reprodukce. Rozvíjí zrakovou a sluchovou paměť a představivost. Zaměřuje se na doslovné porozumění, posuzování a hodnocení. Závěrečná hra: Všechno lítá – co peří má.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Poznáváme svět – jaro

Termín realizace: jaro 2020
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma jaro. Co se děje na jaře v přírodě a co ve světě lidí. Mláďátka, jarní barvy, jarní zvyky.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Poznáváme svět – léto

Termín realizace: květen, červen 2020
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma léto. Jaké je léto v přírodě a co máme na létě nejraději my lidé.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Poznáváme svět – podzim

Termín realizace: podzim 2019
Čtení podzimní pohádky, povídání a hrátky na téma podzim. Podzim v přírodě, pranostiky, podzimní práce na venkově, zvyky a tradice.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Poznáváme svět – zima

Termín realizace: zima 2019/2020
Čtení, povídání a veselé hrátky na téma zima. Co dělají v zimě zvířátka a co lidé, zima v přírodě, radovánky na sněhu, zvyky a tradice.
Rozvíjí tyto klíčové kompetence: k učení, komunikativní.
V těchto vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a příroda.

besedu zajišťuje: Kateřina Piryová,
piryova@knihovna.jicin.cz, 493 532 833

Rádi připravíme besedu na jakékoliv téma.

Uvedené informace jsou aktuální k datu 9. 8. 2020

← zpět