Kdo jsme. Obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí (Karel Kostka)

Kdo jsme. Náhled knihyPaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D., je známý též pod pseudonymem Cubeca. Po změně poměrů v naší zemi se mu naskytla příležitost splnit si svůj sen a v roce 1991 s nadšením založil jednu z prvních soukromých středních škol v republice a dal jí své jméno – Kostka. Od roku 2013 přijal funkci proděkana Fakulty humanitních studií Vysoké školy Humanitas, od jara 2016 má status hostujícího profesora filozofie na Pařížské univerzitě ve Francii. Náleží do malé skupiny lidí ve světě, jimž byla při oficiálních testech naměřena hodnota IQ vyšší než 200. Je úspěšným a uznávaným malířem, svá výtvarná díla vystavuje po celém světě. Rozsáhlá je i jeho literární tvorba. Na sklonku roku 2015 vydal pozoruhodnou publikaci „Kdo jsme? Obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí“, která vyvolala široký ohlas jak ve veřejnosti, tak v akademickém světě. Jde o soubor filozofických a psychologických přednášek o podstatě existence, vědomí, světa a života, který napsal jako reakci na poptávku po jeho přednáškách ze strany celé řady univerzit.

Odkud se vzal svět a život? Jaký je vztah mezi lidským vědomím a bytím, prostorem a časem? Přesahuje globální inteligence chápání našeho smrtelného mozku? Kde se skrývá věčnost a jak souvisí s relativitou času? V knize plné ohromujících tvrzení a argumentů autor uvádí čtenáře do tajemství existence, dotýkajícího se samé hranice lidské představivosti.

Knihu doporučuje Věra Trybenekrová

Vypůjčit nebo si prohlédnout knihu v katalogu

← zpět