Přesně před sto lety. Jak noviny zachytily vyhlášení samostatného Československa

Ilustrační náhled stránky dobových novin
Den 28. října je pro československý národ velikým dnem. Samostatnost československého národa byla včera prohlášena a žádná moc nás více samostatnosti nezbaví. Dějiny dávají za pravdu dávným snahám českého národa, že jen ve svéprávnosti a rovnoprávnosti národů je základ zdravého života Evropy; cítíme již, jak proudí všude čerstvější vzduch a přináší lidu všech národů zvěst, že nadešla nová doba.

Těmito slovy otevírá své vydání 29. října 1918 první český deník ve Vídni Dělnické listy. Vyhlášení republiky a související události se, jak jinak, linou celými novinami. List například ubezpečuje, že V celé Praze klid a vzorná disciplina, nebo oznamuje Radost v ulicích. Vojsko se bratří s lidem. Celé vydání dobového tisku si můžete prolistovat díky digitální knihovně novin a časopisů Rakouské národní knihovny ve Vídni s námi.

← zpět