Konference věnovaná Václavu Čtvrtkovi a pohádce (20.–22. října 2011)

logo konference

V roce 2011 si připomeneme významné životní jubileum Václava Čtvrtka, jednoho z neznámějších a nejoblíbenějších autorů české literatury pro děti, jehož dílo se zvláště díky rozhlasovým, televizním, filmovým a divadelním zpracováním těší značné oblibě i v zahraničí. Autor (tehdy ještě Václav Cafourek) žil v období 1. světové války u dědečka v Jičíně. Toto město zviditelnil v řadě svých děl a jeho umělecký odkaz zde inspiruje k pravidelným kulturním akcím (největší z nich je už po 20 let festival Jičín-město pohádky) i k soustavné práci s dětskou knihou (hlavně programy Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, kde je též stálá expozice věnovaná tomuto spisovateli). Na besedách, přednáškách, v seminářích a praktických dílnách se hledají cesty, které mohou kultivovat praxi vedoucí k dětskému čtenářství, k vnímání umění a kulturních hodnot. V posledních letech je odkazu Václava Čtvrtka ve městě věnována pozornost i v oblasti turistického ruchu (česko-polský projekt Brána do pohádky – Wrota do bajky).

100 let od narození a 35 let od odchodu Václava Čtvrtka do „pohádkového nebe“ by mělo být příležitostí k setkání, které by přineslo širší a komplexnější pohled na dílo tohoto spisovatele, a zvláště na jeho přínos autorské pohádce. Proto jsme se rozhodli uspořádat v Jičíně ve dnech 20.–22. října 2011 mezinárodní vědeckou konferenci.

Nad konferencí převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a starosta města Jičína Ing. Martin Puš.

SBORNÍK Z KONFERENCE: POHÁDKOVÉ VZKÁZÁNÍ VÁCLAVA ČTVRTKA

obálka sborníku

Autor: Státní okresní archiv Semily
Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Místo vydání: Jičín
Rok vydání: 2012
Počet stran: 344

Sborník můžete zakoupit v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

RECENZE:

ODKAZY:

← zpět