Soutěže k 28. ročníku festivalu Jičín – město pohádky a 100. výročí vzniku Československé republiky (2018)

Literární soutěž v rámci 28. ročníku festivalu Jičín – město pohádky a 100. výročí vzniku Československé republiky

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Nadační fond Jičín – město pohádky a časopis Pastelka vyhlašují v rámci 28. ročníku festivalu Jičín – město pohádky a 100. výročí vzniku Československé republiky

literární soutěž

na téma: První republika:

Jak si hráli naši prarodiče, jaké byly jejich hry a jak tenkrát vypadaly dětské hračky?
Jaké vlastnosti dělají hrdinu hrdinou?
Jaká byla prvorepubliková MÓDA, co se „nosilo“?
Co tehdy znamenalo a co pro mě teď znamená slovo SVOBODA?
Co bys jako prezident/prezidentka udělal(a) pro svoji zem?

 • Soutěž je určena pro děti a mladé lidi do 18 let.
 • Zasílejte jakékoliv literární útvary (popis, úvaha, rozhovor, vyprávění nebo třeba i pohádka).
 • Do soutěže zasílejte své příspěvky ve dvou exemplářích psaných čitelně rukou nebo raději na počítači a zároveň v elektronické podobě (to znamená, že podmínkou je zaslání 2 kopií v papírové podobě a 1 v elektronické formě). Kontaktní adresa: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín, k rukám Andrey Scháňkové, e-mail: schankova@knihovna.jicin.cz.
 • Rozsah: maximálně dvě stránky A4.
 • Každá práce musí být opatřena jménem, adresou, rokem narození autora, třídou a e-mailovou adresou (soukromou nebo školy). Pokud autor reprezentuje školu, knihovnu nebo jinou instituci, musí být uvedena včetně adresy (nenahrazuje však nacionále autora).
 • Soutěžní práce zasílejte do 31. května 2018.
 • Hodnocení provede porota dle věkových kategorií autorů. Vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne v pohádkovém Jičíně. Autoři vítězných prací budou informováni písemně i e-mailem. Výsledky soutěže budou vystaveny na webových stránkách knihovna.jicin.cz a www.pohadka.cz. Nejlepší práce budou oceněny dekretem a Cenou pohádkového Jičína a/nebo cenou časopisu Pastelka.
 • Autor dává účastí v soutěži souhlas k publikování svého příběhu. Zaslané práce se nevracejí.

Propozice literární soutěže ke stažení a vytištění

Výtvarná soutěž: Tady je Krakonošovo

Nadační fond Jičín – město pohádky ve spolupráci s deníkem Právo a Správou Krkonošského národního parku vyhlašují u příležitosti 28. ročníku festivalu JMP

výtvarnou soutěž

na téma: Tady je Krakonošovo

Připomeňte si večerníčky a znova přečtěte pohádky o moudrém vládci hor a podhůří, který ráno co ráno měřil mílovými kroky kopce i údolí, poslouchal, kde vyzvánějí zvonečky vřesů a zvonce hořců, věděl, kde je les nejhlubší a mech nejměkčí, kde se ve smrkovém třásňoví houpají veverky, bubnuje datel, z mlází vykukuje srnec… a celý ten učiněný ráj mu pomáhala střežit sojka pomocnice.

 • zvol libovolnou techniku (malba, kresba, koláž, aj.) a libovolný formát; práce mohou být i prostorové (kašírované, keramické, dřevo aj.) v libovolné velikosti
 • nekopíruj ilustrace z pohádkových knížek
 • zapojit se může každý, bez ohledu na věk
 • NEZAPOMEŇ na zadní stranu obrázku připsat jméno autora/autorů, rok narození, telefonní číslo, adresu bydliště či školy, třídu a emailovou adresu (domů nebo do školy)
 • uzávěrka soutěže je 10. července 2018
 • svoji výtvarnou práci (originál) či prostorový výtvor zašli/zašlete na adresu: Nadační fond Jičín – město pohádky, Denisova 400, 506 01 Jičín , označte slovem SOUTĚŽ

Odborná porota práce posoudí a autoři těch nejzajímavějších budou pozváni k slavnostnímu vyhodnocení a převzetí cen v rámci programu festivalu JMP v sobotu 15. září 2018 na velkém pódiu na Valdštejnově náměstí.

Vítězové budou zveřejněni na www.pohadka.cz a jejich práce budou v průběhu festivalu vystaveny v obřadní síni jičínského zámku.
Práce se nevracejí, stanou se součástí pohádkového archivu.

Propozice výtvarné soutěže ke stažení a vytištění

← zpět


Top