Webové stránky malých knihoven – metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3000 obyvatel

Publikace Webové stránky malých knihoven přináší formulaci základních funkcí webu knihovny a návrhy pro obsah a administraci jednoduchého webu malé knihovny.

Doporučení je strukturováno s ohledem na velikost obsluhované populace knihovny a plně respektuje celostátní Standard pro dobrou knihovnu, který od roku 2019 přináší nové znění indikátorů pro oblast webových stránek knihoven.

Publikactitulní list publikace Webové stránky malých knihovene vyšla jako příloha Knihovnicko-informačního zpravodaje U nás (4/2018).

Příručka ke stažení na: https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf.

Zdroj: https://proknihovny.mknachod.cz/pro-knihovny/aktuality/webove-stranky-malych-knihoven-metodicke-doporuceni-pro-knihovniky-v-obcich-do-3000-obyvatel/

← zpět