Tisková konference


Začátek jara už tradičně patří v knihovnách pouze čtenářům.

Knihovny Jičínska se každoročně připojují k celostátní akci Březen měsíc čtenářů. Proto se v pátek na snídani v knihovně setkaly vedoucí městských knihoven regionu v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně  se zástupci regionálních médií.

Knihovnice informovaly o přípravě mnoha zajímavých akcí pro své stálé čtenáře i pro náhodné návštěvníky. Budou to besedy, přednášky, soutěže, tvořivé dílny, literární kvízy a další.

Celý, pro knihovny sváteční, měsíc dětem ozvláštní 23. březen Noc s Andersenem. Úplnou novinkou je nastartování nového projektu „S knížkou do života“ („Bookstart“), díky kterému chceme do knihovnen pozvat i úplně malé děti a jejich rodiče.

Událost v médiích:

Jičínský deník

← zpět