ODKAZY

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové:
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí, které jsou pořádány různými subjekty v České republice:
http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/

Validní XHTML    Validní CSS