Zajímavé odkazy

| mapa stránek | hlavní strana |

Ostatní

Kronika města Jičína - www.mujicin.cz
CoJeCo : vaše encyklopedie - www.cojeco.cz
Wikipedie : otevřená encyklopedie - www.wikipedie.cz
------Internetová jazyková příručka - prirucka.ujc.cas.cz
Portál veřejné správy ČR : na úřad přes internet - portal.gov.cz
Ministerstvo kultury - www.mkcr.cz
Citace.com : generování citací - www.citace.com
------ABZ : slovník cizích slov - slovnik-cizich-slov.abz.cz
Skins.cz : multimediální encyklopedie - www.skins.cz
VISK : Veřejné inforamční služby knihoven - visk.nkp.cz
NIPOS : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - www.nipos-mk.cz
------Europe direct : EU na dosah - europe-direct.cz/cs/117-eu-na-dosah/
------Euroskop.cz : věcně o Evropě - www.euroskop.cz
Validní XHTML    Validní CSS