Kdykoliv Vám pomoci, poradit, sestavit výměnný soubor, jsou připraveny pracovnice Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Dana Michlová a  Helena Vejvarová
tel.: 493 532 833 nebo 739 447 530

NOVINKY


  Připravujeme v roce 2018
 • Knihovnou Jičínska 2017 se stala Radimská knihovna
  Ve čtvrtek 7. prosince proběhlo setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu. Po tradičním uvítání účastníků proběhlo po třetí slavnostní předání ceny Knihovna Jičínska 2017.
  Titul Knihovna Jičínska 2017 převzala pro Místní knihovnu v Radimi knihovnice Jarmila Adolfová z rukou Mgr. Jany Benešové. Blahopřát knihovnici přijela starostka Zdeňka Brixová.
  Na fotky z vyhlášení se můžete podívat ve fotogalerii.

  Událost v médiích:
  Jičínský deník • KNIHOVNÍK - KNIHOVNICE ROKU 2017
  18. října 2017 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo slavnostní udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2017. Knihovnicí roku pro letošní rok se stala paní Jiřina Perná, knihovnice Místní knihovny Mladějov, v doprovodu starosty Petra Horniga. Za jičínskou knihovnu blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Na fotky z vyhlášení se můžete podívat ve fotogalerii.

  Událost v médiích:
  Jičínský deník
  MF Dnes
  Královéhradecký kraj
  Medailonky oceněných
  Fotografie


 • Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu
  do Obecní knihovny Batňovice a Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích se konal ve čtvrtek 12. října 2017. Podívejte se na fotografie ze zájezdu a krátké video.
  pozvánka

 • Hospitál Kuks a Městská knihovna Hořice
  Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 11. 5. 2017 připravila tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Městské knihovny Hořice a na hospitál Kuks. Při prohlídce hospitálu Kuks se knihovníci dozvěděli vše důležité o osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka a o původním účelu celého komplexu – hospitální činnosti milosrdných bratří. Zajímavého výletu se zúčastnilo 40 knihovníků z celého okresu Jičín. Podívejte se na fotografie ze zájezdu a krátké video.
  Pozvánka

 • NOVINKA
  Od března 2017 jsme rozšířili nabídku výměnného fondu o audioknihy / mluvené slovo.

  seznam

 • Už podruhé bylo předáno ocenění Knihovna Jičínska
  Ve čtvrtek 10. listopadu proběhlo setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu. Po tradičním uvítání účastníků proběhlo po druhé slavnostní předání ceny Knihovna Jičínska 2016.
  Titul Knihovna Jičínska 2016 převzala pro Lidovou knihovnu Úhlejov dlouholetá knihovnice Daniela Valentová z rukou Mgr. Jany Benešové. Blahopřát knihovnici přijela starostka Lenka Šedivá, DiS., a manžel Petr Valenta, který se aktivně zapojuje do činnosti knihovny.
  Na fotky z vyhlášení se můžete podívat ve fotogalerii.

  Událost v médiích:
  Dobré zprávy
  Jičínský deník
  Nové noviny


 • KNIHOVNÍK - KNIHOVNICE ROKU 2016
  9. října 2016 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo slavnostní udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016. Knihovnicí roku pro letošní rok se stala paní Světla Krausová, knihovnice Místní knihovny Valdice, v doprovodu starosty Zdeňka Žurka. Za jičínskou knihovnu blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
  Na fotky z vyhlášení se můžete podívat ve fotogalerii.

  Událost v médiích:
  Jičínský deník
  Dobré zprávy
  Parlamentní listy


 • VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 2016
  Pro děti místních knihoven byla letos v březnu vyhlášena výtvarná soutěž Skřítek mezi knížkami. Děti nám vytvořily spoustu nápaditých výtvarných ztvárnění skřítka, který obývá v noci knihovnu. 5. 10. 2016 při besedě se spisovatelkou Zuzanou Pomykalovou nejúspěšnější výtvarníci převzali diplom a knihu. Naši vítězové jsou Anička Parkosová (knihovna Lukavec), Matěj Parkos (knihovna Lukavec), Bára Götzová (knihovna Milovice). Vyhodnoceným výtvarníkům ještě jednou blahopřejeme.
  Na fotky z vyhlášení se můžete podívat ve fotogalerii.


 • Tematický zájezd po knihovnách regionu se konal v pátek 30. 9. 2016. Navštívili jsme Místní knihovnu v Bystřici, Městskou knihovnu Libáň, Barokní zámek Dětenice nebo výstavu Emmy Srncové. Podívejte se na fotografie ze zájezdu a krátké video.
  Pozvánka

 • Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Knihovny Václava Havla a prohlídka Národního divadla se konaly ve čtvrtek 14. dubna 2016. Podívejte se na fotografie ze zájezdu a krátké video z uvítací řeči ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského.
  Pozvánka.

 • BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ V MALÝCH KNIHOVNÁCH
  plakát ke stažení - ZDE.

 • VYHLÁŠENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 2016
  Úsek regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti "Skřítek mezi knížkami".

  Více informací o soutěži najdete ZDE.

 • Knihovnice a knihovníci se setkali v Jičíně
  Ve čtvrtek 19. listopadu proběhlo setkání knihovnic a knihovníků jičínského regionu. Po tradičním uvítání účastníků ředitelkou knihovny Mgr. Janou Benešovou proběhlo první slavnostní předání ceny Knihovna Jičínska 2015.
  Titul Knihovna Jičínska 2015 převzala pro Lidovou knihovnu Mlázovice dlouholetá knihovnice Blanka Johnová z rukou Mgr. Jany Benešové. Blahopřát knihovnici přijel starosta Tomáš Komárek.
  Po oficiální části aktivu následoval program Slzy smíchu Stanislava Zindulky – humorná celoživotní procházka na prknech, která znamenají svět, ale nejen o nich.

  Podívejte se na fotografie z této akce v naší fotogalerii.
  Setkání knihovníků
  Slzy smíchu Stanislava Zindulky

 • KNIHOVNÍK - KNIHOVNICE ROKU 2015
  4. listopadu 2015 se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnilo Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci proběhlo slavnostní udělení titulů knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2015. Mezi oceněnými byly metodička Dana Michlová z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně v doprovodu starosty Jičína JUDr. Jana Malého a knihovnice Obecní knihovny Sobčice Jitka Šidáková v doprovodu členky obecní komise pro kulturu Marie Horákové.
  Za jičínskou knihovnu blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Fotogalerie

  Událost v médiích:
  Dobré zprávy: Mezi nejlepšími knihovnicemi jsou i dvě z Jičínska
  Město Jičín: Ocenění nejlepších knihovnic
  Jičínský deník: Dana Michlová je knihovnicí od narození
  Jičínský deník: Jičín nemá jen nejlepšího ševce a loupežníka, ale i knihovnici

 • Dana Michlová a Jitka Šidáková
 • VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 2015
  Pro čtenáře a knihovníky jičínského regionu byla letos v březnu vyhlášena fotografická soutěž V naší knihovně to žije. Vítězové soutěže 8.října 2015 převzali v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně z rukou spisovatelky Ireny Fuchsové čestná uznání. Gratulujeme Zdeňce Bittnerové z knihovny v Ostružně, Věře Jirkové z knihovny v Milovicích, Lence Knapové z Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce a Evě Trojanové z knihovny v Železnici. Vyhodnoceným knihovnicím ještě jednou blahopřejeme. Fotogalerie

 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze
  Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně připravila tématický zájezd pro knihovníky jičínského regionu do Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Expozice muzea je jedinou výstavou v České republice, která shrnuje dějiny školství, učitelstva a vzdělanosti od středověku až po současnost včetně nadčasového odkazu J. A. Komenského. Pedagogická knihovna je veřejně přístupná, shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd.
  Zajímavého výletu se zúčastnilo 30 knihovníků z celého okresu Jičín.
  Na fotky ze zájezdu se můžete podívat ve fotogalerii.

 • Volanice otevírají knihovnu
  Po osmnácti letech se 27. 4. 2015 ve Volanicích opět otevřela knihovna. Byla uzavřena v roce 1997. Poslední knihovník Josef Kosina se o knihovnu staral od roku 1983 až do uzavření. Nová knihovnice Petra Arletová a starostka Kateřina Kosinová se ve spolupráci s úsekem regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně s nadšení podílely na mravenčí práci spojené se založením knihovny.
  Místní knihovna Volanice

 • Tematický zájezd pro knihovníky jičínského regionu
  Ve čtvrtek 21. května 2015 navštívíme Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského.
  POZVÁNKA - ZDE.

 • BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ V MALÝCH KNIHOVNÁCH
  plakát ke stažení - ZDE.

 • VYHLÁŠENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 2015
  Úsek regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně vyhlašuje fotografickou soutěž pro čtenáře a knihovníky jičínského regionu "V naší knihovně to žije".

  Více informací o soutěži najdete ZDE.

 • NOVINKA:
  Podívejte se na naši novou fotogalerii, kterou jsme pro vás založili. Odkaz na ní je v menu po levé straně. Najdete zde fotografie z našich akcí a z akcí našich místních knihoven. Pokud máte zájem o vystavení fotografií, můžete je přinést nahrané na flashce nebo zaslat na e-mail: vejvarova@knihovna.jicin.cz. Neváhejte a pochlubte se i vy svými zajímavými akcemi.
Validní XHTML    Validní CSS