Historie jičínské knihovny

| mapa stránek | hlavní strana |

Studentský dům

Počátky veřejného knihovnictví  v Jičíně nacházíme již koncem 19. století. Jak uvádí Jar. Mencl v Historické topografii města Jičína, vytvořil se již v roce 1847 volný časopisecký spolek, který spolu s nakladatelstvím Františka Kastránka kolportuje a půjčuje časopisy.

V polovině roku 1848 založilo několik uvědomělých občanů "Spolek čtenářský", jehož účelem bylo založení společné čítárny. Najali místnost v domě č. 43 ve Fortní ulici, kde se scházeli, společně předčítali a jednali o založení jičínské odbočky spolku "Slovanská lípa".

5. května 1861 byla otevřena "Městská knihovna pro průmyslníky jičínské", umístěná v jičínské reálce. Knihovna byla přístupna každému jičínskému samostatnému průmyslníkovi, jeho tovaryšům a učňům. Půjčovalo se každou neděli od 13,00 do 14,30, od října 1861 ještě ve středu od 18,30 do 19,30. V roce 1863 vlastnila již tato knihovna 497 děl o 739 svazcích. Knihovníky byli Josef Pekárek a Josef Návesník. Činnost jmenované knihovny definitivně skončila v roce 1889.

Roku 1872 byla otevřena knihovna Občanské besedy, jejímž základem se staly časopisy odebírané spolkem. V roce 1891 vlastnila již tato knihovna 1203 knih, jejím knihovníkem byl zvolen P. Holman. Zrušením "Občanské besedy" roku 1915 knihovna zaniká.

Veřejná lidová čítárna Jednoty sokolské byla založena v roce 1899. V době svého největšího rozkvětu předkládala čtenářům bezplatně 133 časopisů a roční návštěvnost dosáhla počtu 9 000 lidí.

Počátky městské veřejné knihovny v Jičíně jsou úzce spjaty s činností Akademické čtenářské jednoty, jejíž ustavující valná hromada se konala 15. září 1870. Tento spolek, jehož členy byli především vysokoškolští a středoškolští studenti, se stal na dlouhá léta nadšeným organizátorem veškerého kulturního života v Jičíně. Myšlenku na zřízení spolkové knihovny vnukl členům spolku údajně Svatopluk Čech. Jisté je, že roku 1878 byla v Jičíně založena knihovna Akademické čtenářské jednoty - zpočátku jako knihovna spolková, přístupná pouze členům Jednoty. Základ knihovny tvořilo několik desítek knih, věnovaných jednotlivými členy Jednoty a časopisy, jejichž počet kolísal dle finanční situace spolku. Od roku 1882 rozesílala též AČJ menší soubory knih do českých obcí ohrožených poněmčením.

Po zániku Městské knihovny pro průmyslníky jičínské neexistovala v Jičíně veřejná knihovna. Proto knihovní odbor AČJ vyzval roku 1892 městskou obec jičínskou, aby zřídila v Jičíně všeobecně a bezplatně přístupnou knihovnu. Městské zastupitelstvo se koncem téhož roku usneslo, že nemůže nést náklady na zřízení knihovny, avšak spolku, "který by se o knihovníka postaral a knihovnu zřídil", je ochotno přispívat částkou 100 zlatých ročně.

S podporou města a jičínských finančních ústavů byla 28.září 1895 otevřena Veřejná lidová knihovna Akademické čtenářské jednoty, která při otevření čítala 1 598 svazků. Byla umístěna v Sokolovně a později ve Fortní ulici, prvním knihovníkem byl Josef Fišera. Po úplném převzetí obcí v roce 1908 se fondy této knihovny stávají základem Městské veřejné knihovny města Jičína.

Prvním placeným knihovníkem Městské veřejné knihovny v Jičíně byl jmenován Augustin Rachota (do r. 1916), jeho nástupcem se stává Vít Vágner.

Činnost Městské knihovny byla nakrátko přerušena roku 1915 zabráním místnosti k vojenským účelům, pak vlivem nového knihovnického zákona nastává její značný rozvoj. Do roku 1920 byla půjčovní doba 2x týdně, od 1.3.1921 denně.

deska Městská veřejná knihovna sídlila střídavě v Sokolovně, obecní spořitelně, zasedacím sále radnice. Roku 1924 získává knihovna přízemní křídlo nově vystaveného Studentského domu, které bylo navrženo přímo pro potřeby knihovny. Tři samostatné místnosti byly věnovány čítárně a čtyři (kancelář, čekárna a dvě knihovny) půjčovnímu procesu. Studentský dům, projektovaný architektem Musilem, je sídlem Městské knihovny i v současné době.

Nyní knihovna využívá celé prostory budovy. V roce 2006 byla slavnostně přejmenována na Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně.Přehled fondu, čtenářů a výpůjček KVČ Jičín

ROKPOČET SVAZKŮPOČET ČTENÁŘŮPOČET VÝPŮJČEK
18951 90559112 294
19002 10747915 408
19053 24848126 688
19102 450180-
19193 16138711 497
19246 15265130 063
1930přes 8 00087842 260
193511 68187038 415
196032 0952 36285 558
196538 2962 55491 363
197045 5342 12383 382
197556 4752 819103 690
198065 7503 504134 432
198572 1163 700124 520
1995110 2202 007116 939
200093 3852 493179 659
2008123 1732 267167 485
2012123 4102 653171 083
2013125 2282 832182 196
2014126 2872 989196 490
2015127 7713 149200 914
Validní XHTML    Validní CSS