******

KMOTR DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ KNIHOVNY VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ:
logo Albatros


ROSTEME S KNIHOU
KAPMAŇ NA PODPORU ČETBY KNIH
Rosteme s knihou


ČTENÍ POMÁHÁ

Čtení pomáhá

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Zapojte se do projektu: Celé České čte dětem

ČTEME SPOLU

Zapojte se do projektu: Čteme spolu

MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ PRO DĚTSKOU KNIHU

IBBY - Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu

PARTNER NOCI S ANDERSENEM

Pleas a.s.

Jak se stát čtenářem knihovny

Stát se čtenářem knihovny je velmi jednoduché. Stačí si vyzvednout přihlášku, vyplnit, dát podepsat rodičům a přinést do knihovny. Paní knihovnice Vás požádá o registrační poplatek 60,- Kč. Na počítači vytvoří vaši výpůjční kartu a předá vám čtenářský průkaz, ve kterém budou evidovány všechny vypůjčené a vrácené knihy a časopisy. Datum vypůjčení a vrácení eviduje počítač, je uveden i v čtenářském průkazu. Výpůjční doba u knih a časopisů je 1 měsíc. Čtenář má možnost nechat si výpůjčku 2 x prodloužit. Může tak učinit osobně, telefonicky na čísle 493 532 833, e-mailem na adrese deti@knihovna.jicin.cz. nebo prostřednictvím internetu na svém čtenářském kontě.

Každé půjčování i vracení se provádí prostřednictvím čárových kódů. Zjistit, co mám půjčeno, je snadné. Stačí kliknout na čtenářské konto a přihlásit se.

výpůjční pult
Validní XHTML    Validní CSS