Lidé v knihovně

Mgr. Jana Benešová

ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
e-mail: benesova@knihovna.jicin.cz
mobilní telefon: 736 467 887

Jana Havlíková

zástupkyně ředitelky knihovny, ekonomický úsek
e-mail: havlikova@knihovna.jicin.cz

Iva Rodrová

vedoucí akvizice a katalogizace
e-mail: rodrova@knihovna.jicin.cz

Helena Vejvarová

Mgr. Michaela Sehnalová

Bc. Andrea Scháňková

Martin Žantovský

weby, sociální sítě, sklad motyk
e-mail: zantovsky@knihovna.jicin.cz

← zpět