Jak se stát registrovaným čtenářem v knihovně

K využívání většiny služeb, které knihovna poskytuje, zejména k půjčování knih a dalších dokumentů domů, potřebujete čtenářský průkaz. Získáte ho po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku ve svém oddělení knihovny nebo na pobočce, podle toho, kam si budete chodit půjčovat. Výjimkou je hudební oddělení, kde registraci neprovádíme. Pokud tedy budete chtít využívat služeb hudebního oddělení, zajděte se nejprve zaregistrovat do oddělení pro dospělé.

Podepsáním a vyplněním čtenářské přihlášky, kam uvedete své jméno, příjmení, adresu a číslo občanského průkazu, se zavazujete, že budete plnit ustanovení knihovního řádu. U dětí musí přihlášku před vystavením průkazu podepsat jeden z rodičů nebo zákonný zástupce.

Registrační poplatek platí vždy do konce aktuálního kalendářního roku. Pokud se ale registrujete v závěrečných měsících roku, poplatek bude nižší než obvykle. Kolik zaplatíte, vidíte v následujícím přehledu.

Registrační poplatek na aktuální rok

Dospělí 160 Kč
Dospělí přihlášení v termínu 1. září až 30. listopadu 80 Kč
Dospělí přihlášení v prosinci 20 Kč
Dospělí rodinní příslušníci již přihlášeného dospělého čtenáře
(je nutno prokázat společné bydliště)
40 Kč
Děti do 15 let 60 Kč
Děti přihlášené v termínu 1. září až 30. listopadu 30 Kč
Děti přihlášené v prosinci 10 Kč

← zpět


Top