Jak se stát registrovaným čtenářem v knihovně

K využívání většiny služeb, které knihovna poskytuje, zejména k půjčování knih a dalších dokumentů domů, potřebujete čtenářský průkaz. Získáte ho po vyplnění přihlášky a zaplacení registračního poplatku ve svém oddělení knihovny nebo na pobočce, podle toho, kam si budete chodit půjčovat. Výjimkou je hudební oddělení, kde registraci neprovádíme. Pokud tedy budete chtít využívat služeb hudebního oddělení, zajděte se nejprve zaregistrovat do oddělení pro dospělé nebo dětského oddělení.

Podepsáním a vyplněním přihlášky se zavazujete, že budete plnit ustanovení knihovního řádu. U dětí mladších 15 let musí přihlášku před vystavením průkazu podepsat jeden z rodičů nebo zákonný zástupce.

Přihlášky k vyplnění a vytištění

Registrační poplatek platí vždy na následujících 12 měsíců. Pokud chcete navštěvovat jen klub pro mladé Free Time a nebudete si půjčovat nic domů, neplatíte nic, stačí jen vyplnit přihlášku. Všechny poplatky vidíte v následujícím přehledu.

Registrační poplatek na 12 měsíců

Dospělí 160 Kč
Dospělí rodinní příslušníci již přihlášeného dospělého čtenáře (je nutno prokázat společné bydliště) nebo rodiče dětí zaregistrovaných do knihovny v rámci projektu „S knížkou do života“ 40 Kč
Děti do 15 let 60 Kč
Děti přihlášené v rámci projektu „S knížkou do života“ (do zahájení povinné školní docházky) 0 Kč
Děti přihlášené v rámci projektu „Pasování prvňáčků na čtenáře“ – platí v daný kalendářní rok 0 Kč
Přístup do klubu pro mladé Free Time zdarma

← zpět