22. knihovnická dílna 11.–13. září 2018 v rámci festivalu Jičín – město pohádky

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a SKIP 08 Východní Čechy

POHÁDKOVÉ ČAROBEJLÍ Z KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ

ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ

První den v 10.30 hodin dopoledne mezi nás přijede kolega knihovník Bc. Vladimír Kraft z dětského oddělení Městské knihovny Litvínov a podělí se s námi o své originální a dětmi nadšeně přijímané Nápady z praxe. Odpoledne se vypravíme do nedalekého Miletína, kde navštívíme rodný domek Karla Jaromíra Erbena a projdeme si naučnou stezku po stopách jeho balad. Nakonec vyslechneme písně z Erbenova kraje, které si pro nás připraví Květoslav Flegl.

STŘEDA 12. ZÁŘÍ

Druhý den budou následovat přednášky na téma Škola a knihovna – jak najít společnou řeč. Lektorka Mgr. Vanda Vaníčková nás seznámí s tím, jak by měla vypadat nabídka programů dětských oddělení pro mateřské, základní a střední školy tak, aby se hodila školám do jejich školních vzdělávacích programů a tím oslovila nejen učitele českého jazyka, ale i další, kteří ještě cestu do knihovny nenašli. Ve druhé části programu promluví v loňském ročníku kolegyněmi velice vřele přijatá Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., z katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na téma Práce s literaturou pro děti od deseti let s tím, že ukáže, jak s jednotlivými tituly pracovat tak, aby oslovily příslušného čtenáře. Poté bude následovat Muzikoterapie BcA. Ladislavy Dlouhé jako ukázka léčebné pedagogiky pro první stupeň základních škol. Ve večerním pořadu představíme kolegyním zatím celkem neznámý nový žánr poezie slam poetry. Poezie je ve školách poslední dobou na okraji zájmu. Slam poetry je poezie naživo mnohdy částečně improvizujících básníků a má velkou šanci ji znovu navrátit k životu, protože dokáže oslovit i mladou generaci.

ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ

Třetí den si vyslechneme přednášku Vývoj řeči a čtení u dětí psychologa, psychoterapeuta a publicisty PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., o významu říkadel, poezie a čtení pohádek pro nejmenší v souvislosti s celostátním projektem Bookstart – S knížkou do života. Projekt se bude týkat všech kolegyň dětských oddělení knihoven a na této přednášce dostanou rady, jak čerstvým rodičům zdůrazňovat význam čtení, knih, vyprávění a společně prožitého času s podnětnými pomůckami v životě jejich dětí. Třídenní dílnu zakončíme „u kávy“. Zhodnotíme program a také pojmenujeme současné problémy, se kterými se knihovníci v dětských odděleních setkávají a o kterých budeme hovořit po celé tři dny, vyměníme si zkušenosti s novým projektem S knížkou do života. Budeme uvažovat o potřebách dětských knihovníků a o náplni další knihovnické dílny.

Ve volném čase je možné navštívit inspirativní pořady v rámci festivalu JMP

Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Kontakty:
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín
Věra Trybenekrová: trybenekrova@knihovna.jicin.cz nebo tel. 493 532 833
Aktuální informace najdete na http://knihovna.jicin.cz/dilna-2018/

Na knihovnickou dílnu se už není možné přihlásit, kapacita byla zcela naplněna, další přihlášky bohužel nemůžeme přijmout. 😢

Účastnický poplatek 450,- Kč pro nečleny SKIPu a 400,- Kč pro členy SKIPu bude vybírán na místě.
Ubytování se snídaní je zajištěno v omezením množství v hotelu U Krále za 650,- Kč za lůžko, ale jen pro ty, kteří budou spát minimálně dvě noci.

Mgr. Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Celý program ke stažení a vytištění →

← zpět


Top