22. knihovnická dílna 11.–13. září 2018 v rámci festivalu Jičín – město pohádky

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a SKIP 08 Východní Čechy

POHÁDKOVÉ ČAROBEJLÍ Z KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ

ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ

9:00 – 10:30 Prezence účastníků v budově knihovny
10:30 – 10:35 Zahájení 22. knihovnické dílny
10:35 – 13:00 Nápady z praxe

První den mezi nás přijede kolega knihovník Bc. Vladimír Kraft z dětského oddělení Městské knihovny Litvínov a podělí se s námi o své originální a dětmi nadšeně přijímané programy.

13:00 – 14:00 Čas na oběd a ubytování
14:00 Za Karlem Jaromírem Erbenem

Odpoledne se vypravíme v rámci naší knihovnické literární cestovky autobusem do nedalekého Miletína, kde navštívíme rodný domek Karla Jaromíra Erbena a projdeme si naučnou stezku po stopách jeho balad. Nakonec vyslechneme písně z Erbenova kraje, které si pro nás připraví Květoslav Flegl.

STŘEDA 12. ZÁŘÍ

8:15 – 8:30 S knížkou do života

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., promluví o projektu S knížkou do života, který je zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí ve spolupráci s rodiči. Díky společnému čtení rodičů a dětí je velká naděje, že se z dítěte stane celoživotní čtenář. A že k tomu mohou přispět knihovny, o tom nelze pochybovat. Projekt S knížkou do života by měl provázet dítě od narození do šesti let věku. Po nástupu do první třídy na ně již bude čekat naše populární Knížka pro prvňáčka. Několik knihoven v ČR již řadu let v plné míře úspěšně realizuje principy projektu Bookstart. Oslovují rodiče novorozenců, a to většinou dárkem věnovaným u příležitosti narození děťátka (knížkou, průkazkou do knihovny, nabídkou dalších služeb knihovny atd.) a s těmito rodiči pak průběžně dále spolupracují při podpoře čtenářství jejich dítěte. Další knihovny sice počáteční dárek rodičům novorozených děťátek nedávají, pro podporu čtení a čtenářství dětí se je však snaží získat systematicky a dlouhodobě. Usilují především o to, aby si rodiče uvědomili, že jednou z nejdůležitějších a nejprospěšnějších věcí, jež mohou udělat pro své děti, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou…

8:30 – 12:00 Škola a knihovna – jak najít společnou řeč

Lektorka Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., nás seznámí s tím, jak by měla vypadat nabídka programů dětských oddělení pro mateřské, základní a střední školy, aby se hodila školám do jejich školních vzdělávacích programů a oslovila nejen učitele českého jazyka, ale i další, kteří ještě cestu do knihovny nenašli. Dopolední program bude jak teoretický, tak praktický. Během workshopu si knihovníci sami vyzkouší aktivity, metody a další věci, které lze v knihovnách a při informačních besedách uplatnit. Seznámí se s „jazykem školy“, základními školskými dokumenty, možnostmi jak posilovat kritické myšlení a rozvíjet čtenářskou gramotnost. Během celého bloku bude prostor pro sdílení příkladů dobré praxe.

12:00 – 13:00 Čas na oběd
13:00 – 15:30 Práce s literaturou pro děti od deseti let

Odpoledne promluví v loňském roce kolegyněmi vřele přijatá Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., z katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V rámci přednášky budou představeny aktivity na podporu čtenářské gramotnosti, které pro základní školy pravidelně realizují  studenti učitelství ČJL v prostoru městské knihovny. Dále budou prezentovány metody práce s literárními texty obsahujícími biblioterapeutickou složku s ohledem na cílovou skupinu – žáka základní školy.

15:45 – 17:15 Muzikoterapie

BcA. Ladislava Dlouhá vystoupí s muzikoterapií jako ukázkou léčebné pedagogiky pro první stupeň základních škol.

17:00 – 18:00 Čas na večeři
18:00 Slam poetry

Ve večerním pořadu si představíme zatím celkem neznámý žánr poezie slam poetry. Uslyšíme poezii naživo mnohdy částečně improvizujících básníků. Poezie je ve školách poslední dobou na okraji zájmu, slam poetry má velkou šanci ji opět navrátit k životu, protože dokáže oslovit i mladou generaci.

ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ

9:00 Vývoj řeči a čtení u dětí

Třetí den si vyslechneme přednášku psychologa, psychoterapeuta a publicisty PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., o významu říkadel, poezie a čtení pohádek pro nejmenší v souvislosti s celostátním projektem Bookstart – S knížkou do života. Projekt se bude týkat všech kolegyň dětských oddělení knihoven a na této přednášce dostanou rady, jak čerstvým rodičům zdůrazňovat význam čtení, knih, vyprávění a společně prožitého času s podnětnými pomůckami v životě jejich dětí.

12:00 Setkání u kávy v knihovně – závěr knihovnické dílny

Třídenní dílnu zakončíme „u kávy“. Zhodnotíme program a také pojmenujeme současné problémy, se kterými se knihovníci v dětských odděleních setkávají a o kterých budeme hovořit po celé tři dny, vyměníme si zkušenosti s novým projektem S knížkou do života. Budeme uvažovat o potřebách dětských knihovníků a o náplni další knihovnické dílny.

Ve volném čase je možné navštívit inspirativní pořady v rámci festivalu JMP

Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Kontakty:
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400, 506 01 Jičín
Věra Trybenekrová: trybenekrova@knihovna.jicin.cz nebo tel. 493 532 833
Aktuální informace najdete na http://knihovna.jicin.cz/dilna-2018/

Mgr. Jana Benešová, ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Podrobný program ke stažení a vytištění

← zpět