Musíme nakupovat do plastových sáčků? Green Life v knihovně

V úterý 20. listopadu nás opět navštívili naši dobří známí Milan Jeglík a Zuzana Koloušková a v rámci ekologické výchovy povyprávěli třem třídám sedmáků a třem třídám čtvrťáků II. ZŠ Jičín o jejich možnostech pomoci Zemi, kdy mnohokrát stačí velice málo a důsledky jsou obrovské. Vzhledem ke stavu znečištění oceánů dětem nabídli možnost zamyslet se nad tím, zda je nutné nakupovat do mikrotenových sáčků a zda je dobré zaobírat se odpadovým hospodářstvím. Jako druhý problém nastínili potřebu zamyslet se, zda vždy chceme papír vyrobený ze dřeva, nebo by nám stačil papír recyklovaný, při jehož používání máme šanci ušetřit hektary lesa.

← zpět