Udělování cen Jivínský Štefan se blíží. Nominace můžete doručit do knihovny

Do konce roku máte příležitost nominovat jednotlivce či skupiny na ocenění Jivínský Štefan, které připomíná významné kulturní počiny na Jičínsku za rok 2017 a také dlouhodobou kulturní činnost. Návrh na udělení Štefana může podat kdokoli. Stačí uvést jméno a adresu nominovaného (jednotlivce či skupiny) a stručné zdůvodnění, připsat, zda se jedná o počin roku (I. kategorie), nebo o dlouhodobou činnost – trvající nejméně 5 let (II. kategorie), a nezapomenout na jméno a adresu navrhovatele.

Své návrhy zasílejte do 31. prosince 2017 buď na e-mailovou adresu: jivinskystefan@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Knihovna Václava Čtvrtka, Denisova 400, 506 01 Jičín. Nominace lze v půjčovní době přinést i osobně do oddělení pro dospělé, můžete je také kdykoliv vhodit do schránky knihovny. Obálku označte heslem „Jivínský Štefan“.

Tradiční setkání s vyhlášením výsledků dvaadvacátého ročníku Jivínského Štefana se tentokrát uskuteční v Hořicích, a to v neděli 25. února 2018.

Za pořadatele Štefanská komise & Nadační fond Jičín – město pohádky & Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně & město Hořice

← zpět